Hand made leather sageo

Hand made Sageo - a cord on the scabbard (saya) of the Japanese sword - used to tie up saya behind the belt which secures it from falling off and loss, or to tie up the kimono sleeves.

Leather Sageo perfectly fits swords with a leather braiding handle.

Sageo is made of fine leather sewn with a firm stitch to secure maximal strength and work efficiency. Leather Sageo is part of the traditional Japanese swords accessories and due to its firmness and durability, it was mostly used for battle koshirae. These koshirae were very austere, made to the highest efficiency without "unnecessary" decoration. One of these battle koshirae is TENSHO - due to their simplicity and austere look these just prove the Japanese saying "there is a beauty in simplicity". The same applies to these Sageo - austere, efficient, simple, beautiful

Ručně vyrobené Sageo - šňůrka na pochvu (saya) japonského meče - používá se k uvázání a zajištění saya za páskem, čímž zabraňuje ztrátě saya, nebo k podvázání rukávů kimona.

Kožená Sagea se nejvíce hodí a skvěle doplňují meče s koženým opletem rukojeti.

Sageo je vyrobeno z velmi kvalitní kůže sešité pevným stehem pro zajištění maximalní pevnosti a efektivnosti používání. Kožená Sagea patří k tradičním příslušenstvím japonských mečů a pro svou vysokou pevnost a životnost se jimi nejvíce doplňovaly bojové soupravy. Tyto soupravy byly velmi strohé, vyrobené k účelnosti bez "zbytečného" zdobení. Mezi takové soupravy (koshirae) patší TENSHO, které svou jednoduchostí a vzhledem jen potvrzují známé japonské rčení "V jednoduchosti je krása". Stejná jsou i tato Sagea - strohá, účelná, jednoduchá, krásná.


• Katana:       165 - 185 cm  1700,- CZK
• Wakizashi:    115 - 130 cm   1350,- CZK
• Tanto:           80 - 90 cm   900,- CZK


K cenám je potřeba přičíst poštovné a balné 100,- CZK

1 USD = 20 CZK

1 EURO = 23 CZK


250 CZK for shipping outside Czech RepublicPřírodní béžová (více v galerii níže)

Natural beige (more in the gallery below)

Tmavě zelená (více v galerii níže)

pouze pro wakizashi a tanto

Dark green (more in the gallery below)

only for wakizashi and tanto

Světle hnědá (více v galerii níže)

Light brown (more in the gallery below)